Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zakres działania

Zakres działania

 

1 września 2012 roku został powołany Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, w skład którego wchodzą Przedszkole Miejskie nr 17 i Szkoła Podstawowa nr 12.
Działalność organizacyjna na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej

UWAGI

Przedszkole prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
W szkole nie ma klas integracyjnych, ale uczniowie, którzy mają problemy z nauką, otoczeni są opieką wychowawców, pedagoga, psychologa. Mogą korzystać z różnych
form pomocy (m.in. zajęć wyrównawczych czy korekcyjno-kompensacyjnych).

Dla uczniów SP nr 12 prowadzone są m.in.:
- zajęcia świetlicowe i możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zgodnie z zaleceniem PPP),
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
- zajęcia z logopedą,
- zajęcia z pedagogiem szkolnym,
- lekcje na basenie,
- dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych,
- zajęcia w klasach sportowych (pływanie).


Szkoła współpracuje z:

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną www.poradnia.gliwice.pl - w sprawie uzyskiwania opinii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej
    i lekarskiej dla dzieci, rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli;
  • Młodzieżowym Domem Kultury www.mdk.gliwice.pl - placówką wychowania pozaszkolnego, która dba o rozwój zainteresowań oraz zdolności dzieci i młodzieży.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Mazur
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:58:06
Informację wprowadził do BIPMariusz Mazur
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:58:06
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyMariusz Mazur2020-09-11 08:31:05